Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apakah Francais?

 Apakah Francais? (Maksud)

Francais merujuk kepada satu sistem pemasaran perniagaan di mana sebuah syarikat (pemberi francais) memberi hak kepada syarikat lain (francaisi) hak untuk mengendalikan perniagaan mengikut sistem francais yang ditentukan oleh pemberi francais selama tempoh yang ditentukan oleh pemberi francais di lokasi ditentukan, untuk mengedarkan produk yang sedia ada atau perkhidmatan. Dalam erti kata lain, francais adalah perkongsian perniagaan antara pemilik perniagaan dan pelabur di mana pemilik perniagaan akan menyediakan sistem produk dan perniagaan dan sebagai balasan, pelabur akan menyediakan modal dalam bentuk dana, sumber manusia dan komitmen yang berterusan kepada perniagaan.


close