Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apakah Dokumen Pendedahan?

Apakah Dokumen Pendedahan?

Mengikut Jadual kedua, Borang 1 di bawah Tindakan 7 Akta Francais 1998, Dokumen Pendedahan menyatakan maklumat mengenai profil syarikat franchisor, pakej francais yang ditawarkan, kewajipan pemberi francais dan pemegang francais, hak wilayah, harta intelektual dan maklumat lain yang berkaitan. Ia juga memerlukan pendapatan yang diperolehi di dokumenkan, bagi membolehkan pemegang francais menerima maklumat yang lengkap dan tepat dan seterusnya dapat mempertimbangkan dan menilai sebelum membuat sebarang komitmen. Semua maklumat yang dikehendaki diberikan kepada bakal francaisi dalam bentuk dokumen pendedahan francais dan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya 10 hari bekerja sebelum sebarang pembelian dilakukan.