Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apakah definisi francais di bawah Akta Francais 1998?

Apakah definisi francais di bawah Akta Francais 1998?

Di bawah Akta Francais 1998, francais ertinya suatu kontrak perniagaan atau perjanjian dengan ciri-ciri berikut:

·         Perniagaan ini beroperasi mengikut sistem yang ditubuhkan oleh pemberi francais itu.

·         Bagi tempoh tetap.

·         Francaisor itu memberikan pemegang francais hak untuk menggunakan cap dagangan / perdagangan dan lain-lain rahsia yang dimiliki oleh francaisor.

·         Franchisor mempunyai hak untuk melaksanakan kawalan berterusan ke atas operasi perniagaan.

·         Pemberi francais mempunyai tanggungjawab untuk memberikan bantuan profesional.

·         Pembayaran sejumlah wang / bersetuju pertimbangan lain oleh pemegang francais dengan pemberi francais.

·         Francais mengendalikan perniagaan secara berasingan daripada pemberi francais.


close